BALIKESİR ECZACI ODASI ODA HABERLERİ MEDİKAL REÇETELERİNİN FATURALANDIRILMASI HAKKINDA

Medikal Reçetelerinin Faturalandırılması Hakkında

                Medikal malzeme faturaları ayın son gününü izleyen  bir sonraki ayın 15 'ine kadar teslim edilebilmektedir.

                Dönem sonlandırma ve fatura kesimi için S.G.K tarafından mail adreslerine yollanılan kullanıcı adı ve parola ile medikal medula ekranına giriş yapılması gerekmektedir.

                Sonlandırma ve fatura kesim işlemleri sırasında 2 nüsha icmal listesi ve 2 nüsha reçete listesi alınır.Tümünü listele butonu ile de 2 nüsha Tüm  fatura ve reçete listesi alınmalıdır.

                Fatura kesimi sırasında her grup için ayrı fatura kesilecektir.Fatura üzerine varsa  katılım payı tutarı  evrak referans numarası ve toplam ödenecek tutar ayrı ayrı yazılacaktır.Fatura altında %8 ve %18 KDV  tutarları manuel olarak hesaplanarak yazılacaktır.Fatura 3 nüsha olarak düzenlenecektir.Faturanın adres kısmı ilaç faturasında olduğu gibi  doldurulacaktır.

                Fatura teslim ederken 20 adet ve üzeri reçete ve faturalarının mavi renk klasör içinde, az olanların bir zarf içinde teslimi gerekmektedir.

                Hasta altı bezi reçetelerinde herhangi bir bayilik kaydı gerekmemektedir.Ancak diğer medikal ve tıbbi malzemeler için her reçeteye bayilik  kaydının eklenmesi zorunludur.

                Fatura teslimi için gereken fatura teslim dilekçesinde  bulunan banka bilgileri tam olarak doldurulmalıdır.Fatura teslim dilekçesine  web sitemizin S.G.K dilekçeler bölümünden ulaşabilirsiniz.

                S.G.K  ile sözleşme imzalayan eczanelerin kesinlikle hasta adına fatura düzenlememesi gerekmektedir.Bu tür  faturalar ödenmediği gibi protokol hükümleri gereği S.G.K tarafından fatura tutarının 5 katı cezai işlem uygulanmaktadır.

                Gereği bilgilerinize rica olunur.

09.08.2017 - Okunma Sayısı : 1477