30.Bölge BALIKESİR ECZACI ODASI    1439   Defa Okundu.  


 SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EVRAK(FATURA) DÜZENİ HAKKINDAKİ DUYURU ( 14.10.2011 )    
A a  + -

     Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerin fatura kesme işlemlerinde hatalar oluşmakta,bu durum da zaman ve iş gücü kaybına sebep olmaktadır.Fatura düzenleme aşamasında oluşan hataların oluşmaması için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir.
1-) Fatura üzerinde,döküm özet bilgisinde yer alan (yurt dışı faturaları için 15-50-100-200 reçetelik formların en alt satırında bulunan)
Fatura brüt tutarı
İskonto tutarı
%10-%20 katılım payı
% 8-% 18 KDV
Net tutar
sütunlarının yer alması yeterlidir
2-) Fatura üzerindeki düzeltmeler mutlaka hata üzerine tek çizgi yapılarak yapılmalı,çizilen satırın yanına kaşe-imza yapılmalı ve "tarafımdan düzeltilmiştir" ibaresi yazılmalıdır.Fatura üzerinde kesinlikle daksil kullanılmamalı ve koyu renk karalama yapılmamalıdır.
3-) Fatura tarihi tatil gününe bile denk gelse mutlaka ayın son gününün tarihi olmalıdır.
4-) Faturanın tüm satırlarına yazılan tutarların doğruluğu mutlaka kontrol edilmelidir.
5-) Yurt dışı sigortalılar için tek fatura kesilmelidir.(çalışanlar,emekliler ve ülkeler ayrı ayrı gösterilmeyecektir.)
Müdürlüğümüzde fatura kabul esnasında yaşanan sıkıntıları azaltmak ve zaman kazanmak amacıyla fatura ve eki reçetelerin paketlenip düzenlenmesi aşamasında
1-) Reçetelere sıra numaralarının doğru olarak yazılması
2-) A,B,G2D,yurt dışı ve kan ürünü faturaları ve eki reçeteler için ayrı ayrı paketleme yapılması ve üzerlerine döküm özet bilgisi (yurt dışı için reçete teslim formu) yapıştırılması
3-) Her fatura paketinin içine 3 adet döküm listesi ve 3 adet döküm özet bilgisi eklenmesi bunun dışında paketin dışında olmak koşuluyla her fatura için 3 er suret döküm özet bilgisi getirilmesi (kargo ile reçete gönderen eczaneler için söz konusu 3 er adet döküm özet bilgisinin paketten ayrı olarak kargo temsilcisine verilmesi)
4-) Yurt dışı,G2D ve kan ürünü fatura ve reçetelerin bulundukları paketlerin kolay açılabilir şekilde ambalajlanması
5-) Yurt dışı reçeteleri için Odanız web sayfasında yer alan 25-50-100-200 reçetelik formların doldurulması ve fatura üzerine bu formlardaki tutarların yazılması
6-) Yurt dışı faturalarını teslim ederken Odamız web sayfasında yer alan reçete teslim formu ile teslim edilmesi
konularına dikkat edilmesi için Odanız üyelerine duyuruda bulunmanız hususunda,
Ayrıca kurumumuzla ilk defa sözleşme yapacak eczacılara;kurumumuz internet sitesi http://uygulama.sgk.gov.tr/sozlesmeislemleri/faces/index.jsp linkinde bulunan "Yeni Eczane Giriş" butonuna tıklayarak eczane bilgi formunu doldurmaları ve kaydederek bir çıktı alıp kurumumuza gelecek olan diğer evraklarla beraber getirmeleri konusunda uyarıda bulunmanız hususunda,gereğini bilgilerinize rica ederim.
Recai SARIOĞLU
Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V.