11.03.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN SUT DÜZENLEMELERİNDEN ETKİLENEN İLAÇLAR İÇİN MEVCUT RAPORLARIN GEÇERLİLİK DURUMU HAKKINDA

01.03.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmış olup, internet sitemiz üzerinden duyurusu yapılmıştı.

SUT eki (EK-2, EK-2/A, B, C) listelerde yapılan değişikliklerden etkilenen etken maddeleri, müstahzar isimleriyle içeren çalışma ekte bir kez daha bilgilerinize sunulmakta olup önceki duyurumuzda da belirtildiği üzere Tebliğ değişikliğiyle 5 ila 23 üncü maddeler ile 37 ila 40 ıncı maddelerde yapılan düzenlemeler yarın (11.03.2011) itibariyle yürürlüğe girecektir.

SUT değişikliğinden etkilenen ilaçlarla ilgili eski raporların süresi sonuna kadar geçerli olması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede, Kurumu yetkilileri tarafından hasta mağduriyeti oluşmaması açısından eski raporların süresi sonuna kadar geçerli olması için gerekli çalışmaların yapıldığı, konuya açıklık getirecek bir duyurunun internet siteleri üzerinden değişikliklerin yürürlüğe gireceği yarın sabah (11.03.2011) yayınlanacağı bilgisi alınmıştır.

Birliğimiz tarafından, uygulamanın başlangıç tarihi olan 11.03.2011 öncesinde bir duyuru yapılmasının önemi vurgulanmış olup meslektaşlarımız açısından herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için Kurum tarafından resmi bir açıklama yapılıncaya kadar, reçetelerin karşılanması sırasında yürürlüğe girecek SUT hükümlerindeki şartların aranması son derece önemlidir.

Konu hakkındaki gelişmeler Birliğimiz internet sitesi ve eczacı odalarımız aracılığıyla duyurulacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ10 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 1219