2019 Yılı SGK ( İlaç ve Medikal) Sözleşme Dağıtımı Hakkında

2019 Yılı SGK sözleşmesi  dağıtımı 17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ  günü başlayacaktır.

EBS (Eczacı Bilgi Sistemi) nedeni ile sözleşme dağıtımı sadece ODAMIZ MERKEZİNDEN yapılacaktır.

2018 Hasılat rakamlarına göre iskonto oranları ve sözleşme bedelleri aşağıdaki gibidir.

 

HASILAT BİLGİSİ                                              İSKONTO ORANI              KADEME              SöZLEŞME BEDELİ

0-276.000 TL                                      %0 İskonto                         1.KADEME          150.00 TL

276.001- 552.000 TL                        %0 iskonto                         1.KADEME          250.00 TL

552.001-966.000 TL                         % 0 iskonto                        1.KADEME          350.00 TL

966.001-1.242.000 TL                     % 0,75 iskonto                  2.KADEME          450.00 TL

1.242.001-1.656.000 TL                  % 2,20 iskonto                  3.KADEME          500.00 TL

1.656.001-2.070.000 TL                  % 2,20 iskonto                  3.KADEME          550.00 TL

2.070.001 VE üZERİ                        % 2,75 iskonto                  4.KADEME          550.00 TL

                               

MEDİKAL MALZEME SöZLEŞMESİ, SGK SöZLEŞMESİ TESLİMATINDA üCRETSİZ OLARAK VERİLECEKTİR.

Sözleşme teslimatı SADECE ODAMIZ MERKEZİNDEN yapılacaktır.ŞAYET;  ECZACI BİZZAT ODAYA GELİP SöZLEŞMESİNİ TESLİM ALIP, DOLDURUP SEKRETERLİĞİMİZE HEMEN TESLİM EDECEKSE,  aşağıdaki belgeleri yanında bulundurması gerekmektedir.

1) Adli Sicil Kaydı (E Devletten temin edilebilir.)

2-) Adres değişikliği var ise ruhsat fotokopisi

3-) Dilekçe (Sözleşme teslimatında tarafınıza verilecektir.)

4-) Kaşe

NOT: 2018 Yılı Satış Hasılat Bilgi Formu (Ek-5) daha önce Kuruma toplu teslim edildiğinden tekrar hazırlanmasına gerek yoktur.

Sözleşmeler Odamız tarafından toplanıp,Kuruma toplu teslim edilecektir. İsteyen üyelerimiz bağlı bulundukları Hizmet Büromuza (EDREMİT-BANDIRMA) sözleşmelerini teslim edebilirler.

Odamızda sözleşme toplama son günü 26/06/2019 çARŞAMBA GüNüDüR.BüROLARIMIZA SöZLEŞME TESLİM SON GüNü İSE  25/06/2019 SALI GüNüDüR.

 

SöZLEŞME BEDELİNİN ODAMIZA öDENMESİ GEREKMEKTEDİR. GECİKMELER YAŞANMAMASI İçİN EPOS (EBS SİSTEMİ üZERİNDEN öDEME) UYGULAMASININ KULLANILMAMASI öNEMLE RİCA OLUNUR.

 

NOT: 2019 YILI ODA,YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE AFET FONU BORCU BULUNAN üYELERİMİZE SöZLEŞME TESLİMATI YAPILAMAYACAKTIR.

ODA AİDATI: 700.00 TL

ODA SEKRETERLİĞİNE ELDEN VEYA

DENİZBANK BALIKESİR ŞB.

ALICI ADI: 30.BöLGE BALIKESİR ECZACI ODASI

IBAN NO: TR 94 0013 4000 0004 6600 5000 01

YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATI: EBS SİSTEMİNDEN BORç KONTROLü YAPILDIKTAN SONRA öDEME YAPINIZ.

İŞBANKASI FARABİ ŞB.

IBAN NO: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46

AFET FONU: 65.30 TL

İŞBANKASI FARABİ ŞB.

IBAN NO: TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40

TüM öDEMELERİNİZDE EPOS SİSTEMİNİN KULLANILMAMASI öNEMLE RİCA OLUNUR.

15 Haziran 2019 - Okunma Sayısı : 3072