2022 Yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Meslektaşlarımız,

Odamız Seçimsiz Olağan Genel Kurulu Toplantısı 16/09/2022 Cuma günü saat 13.00'da Plevne Mah. Cevizli Sok. No:10 adresindeki Oda Hizmet Binamızda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17/09/2022 Cumartesi günü saat 13.00'da Plevne Mah. Cevizli Sok. No:10 adresindeki Oda Hizmet Binamızda aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve katılımınızı önemle rica ederiz.

 

                                                                          ECZ.AYŞE DİLARA BAŞEĞMEZ ÇAKIR
GENEL SEKRETER              
             

                                                                                       

 

GÜNDEM

1.Açılış

2.Kura ile Tasnif Kurulu’nun belirlenmesi

3.Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın belirlenmesi

4.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5.Açılış konuşmaları

6.Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Mali raporun okunması

7.Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

8.Raporların görüşülmesi

9.Raporların ayrı ayrı ibrası

10.2023 yılı tahmini bütçenin sunuluşu ve onaylanması

11.Dilek ve Öneriler

26 Ağustos 2022 - Okunma Sayısı : 535