ALCAINE STERİL OFTALMİK ÇÖZELTİNİN TEMİNİNDE UYULACAK ESASLAR HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 11.10.2010 tarih ve 37.A.00.003618 sayılı yazımız

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 01.10.2010 tarih 066778 sayılı yazı ile, proparakain hidroklorür etkin maddesini içeren “Alcaine %0,5 Oftalmik Çözelti” isimli ürün ile ilgili olarak ilgili hekimlere ve serbest eczacılara dağıtılmak üzere hazırlanan doktor mektubu, ilgi yazımız ekinde gönderilmiş ve ALCAINE Oftalmik çözeltinin temininde, başta reçetesiz olarak verilmemesi olmak üzere uyulacak esaslar duyurulmuştu.

Konu hakkında, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, anılan ilaç hakkında TÜFAM’a yapılan bildirimlerin devam etmesi üzerine, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğini İzleme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esaslara uyulması yönünde karar alındığı bildirilmektedir.

Buna göre, Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon’un

1) Göz uzmanları tarafından reçete edilmesi, satış yapan eczanenin göz uzmanı kaşeli reçetelerin bir nüshasını bir yıl süreyle saklaması,

2) Göz uzmanlığı, göz doçentliği ya da göz profesörlüğü gibi bir belgeyi ibraz eden hekime reçete formatında ayda en fazla dört adet olacak şekilde satılması uygun bulunmuştur.

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısı ekte gönderilmekte olup, bu şartlara uymadan satış yapan eczaneler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter


19 Nisan 2011 - Okunma Sayısı : 1616