BAZI GÖZ DAMLALARININ TEMİNİNDE UYULACAK ESASLAR HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 03.11.2010 tarih, 3840 sayılı yazımız

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 20 Ekim 2010 tarih, 071355 sayılı yazı ile siklopentolat hidroklorür etkin maddesini içeren “Sikloplejin Göz Damlası”, tetrahidrozolin hidroklorür etkin maddesini içeren “Eye-visol Steril Göz Damlası” ve “Visine Göz Damlası”, tropikamid etkin maddesini içeren “Tropamid Steril Göz Damlası” ve “Tropamid Fort Steril Göz Damlası”, fenilefrin hidroklorür etkin maddesini içeren “Mydfrin %2,5 Steril Göz Damlası” adlı ilaçların temininde, başta reçetesiz olarak verilmemesi olmak üzere uyulacak esaslar duyurulmuştu.

Konu hakkında, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, siklopentolat hidroklorür, tropikamid veya fenilefrin hidroklorür etkin maddelerini içeren göz damlalarının kontrolsüz ve amaç dışı kullanımı olduğuna dair TÜFAM’a yapılan bildirimlerin devam etmesi üzerine, ‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğini İzleme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu’ tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu preparatların;

1)Göz hastalıkları uzmanları tarafından reçete edilmesi, satış yapan eczanenin göz hastalıkları uzmanı kaşeli reçetelerin bir nüshasını bir yıl süreyle saklaması,

2)Göz hastalıkları uzmanlık belgesini ibraz eden hekime reçete formatında ayda en fazla 4 adet olacak şekilde satılması uygun bulunmuştur.

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısı ekte gönderilmekte olup, bu şartlara uymadan satış yapan eczaneler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


04 Mayıs 2011 - Okunma Sayısı : 1982