Denetim Hakkında

Değerli meslektaşlarımız;
12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazetede’de yayımlanarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 20 nci maddenin yedinci fıkrasında yer alan “kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması” yükümlülüğü yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından en geç 31/12/2022 tarihine kadar yerine getirilir.”
İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, yapılan denetimlerde sorun yaşanmaması açısından 12/04/2014 tarihinden sonra eczane açmış veya varolan eczanesini nakletmiş üyelerimizin erteleme kapsamında olmadığını bilgilerinize sunarız.

Denetim Hakkında

31 Mayıs 2022 - Okunma Sayısı : 808