E-RAPOR HAKKINDA....

Değerli Meslektaşımız,

E-rapor uygulaması ile ilgili bazı konulara açıklık getirilmiştir.

*01.11.2010 tarihinden itibaren 1. basamak sağlık kuruluşları ve TSK 2. ve 3.basamak sağlık kurumları haricindeki tüm sağlık kuruluşları e-rapor uygulamasını kullanmak zorundadır.

*01.11.2010 tarihinden sonra çıkartılmış ve Medula sistemine hastanelerce kaydedilmiş e-rapor fotokopilerinin reçeteye eklenme zorunluluğu yoktur.

*LDL değerlerinin ve KMY ölçüm belgelerinin reçeteye eklenmesine gerek yoktur, fakat e raporda açıklama bölümünde bu bilgilerin yer alması gerekmektedir.

*Ek2-C listesinde yer alan ilaçlar hariç, doz bölümünün bos kalmasında sakınca yoktur.

*İlaç etken maddelerinin açıklama bölümde değil aşağıda etken madde kısmında yer almasına dikkat edilmelidir.

Bilgilerinize önemle sunulur.


29 Kasım 2010 - Okunma Sayısı : 1242