E-RAPORLARDA YAPILAN EKLEME VE DÜZELTME İŞLEMLERİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Birliğimize, e-rapor uygulamaları ile ilgili olarak eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından yapılan bildirimler, hastaneden ayrılmış bir hekimin çıkarmış olduğu e-raporda hastane tarafından düzeltme ya da ekleme işlemlerinin gerçekleştirilemediği yönündedir.

Bu durumda olan e-raporların eksikliklerin tamamlanması sırasında izlenmesi gereken yol hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmış olduğumuz başvurumuza cevaben Kurumdan gelen 26.04.2011 tarih, 191_8.606.973 sayılı yazıda;

- Sağlık Uygulama Tebliğinin “Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı 6.1.1.C maddesinin 6.fıkrasında yer alan “Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.” hükmüne istinaden e-raporlarda düzeltme yapılabildiği,

- Düzeltme işlemlerinin raporun düzeltileceği tarihte hastanede halen görevli çalışan bir doktor ile yapılması gerektiği, düzeltme bilgilerinde doktor tescil no olarak mevcut çalışan bir doktorun tescilinin gönderilmesinin gerektiği,

- Düzeltme yapılan tarihte hastanede çalışmayan bir doktorun düzeltme işlemi yapamadığı bildirilmektedir.

E-raporlar üzerinde düzeltme işlemlerinin, Kurum tarafından verilen bilgi doğrultusunda yapılması gerektiği konusunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

02 Mayıs 2011 - Okunma Sayısı : 5381