ECZACI KAMUOYUNA

 

SGK tarafından 24.12.2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile “…elektronik ortamda düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak Kuruma gönderilmesi yönteminin, sözleşmeli eczaneler tarafından da kullanılmasının 01.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirileceği” bildirilmiştir.

Söz konusu duyuru sonrası TEB tarafından yapılan açıklamada, Kurum ile konu hakkında bir mutabakatları bulunmadığı ve faturalandırma işlemlerinin bugüne kadar olduğu gibi yürütülmesinin uygun olacağı duyurulmuştur.

Sağlık tesisinde yani kaynağında elektronik ortamda düzenlenmeyen bir belgenin, eczaneler tarafından çeşitli yöntemlerle elektronik ortama taşınmasını ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesini istemek, biz eczacılar açısından yeni bir angarya demektir.

2018 yılında pilot uygulama başlatılan illerdeki meslektaşlarımızın tecrübeleri ve ilgili Eczacı Odalarımızın konuya yönelik raporları açıkça ortaya koymuştur ki; bu yöntem, mevcut kağıt reçete oranlarıyla eczanelerimiz açısından uygulanabilir bir yöntem değildir. Bu haliyle uygulamada ısrarcı olmak, eczanelerimizde kaosa ve beraberinde de hasta mağduriyetlerine sebebiyet verecektir.

Özellikle 2. Ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında e-reçete oranlarının %50-60 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, her ay milyonlarca adet reçetenin ve eki belgenin meslektaşlarımız tarafından elektronik ortama taşınarak Kuruma fatura edilmesi mümkün değildir. Ayrıca SGK verileriyle 2018 e-reçete oranı %87 olarak açıklanmış olmasına karşın, SB Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Eylül-2018 verilerine göre, e-reçete düzenleme oranı yalnızca %60’larda kalan illerin (Ordu %60,44) mevcut olduğu da önemli bir gerçektir. Bu gerçek de göz önüne alındığında eczanelere dayatılmak istenilen yöntemin sakıncaları daha iyi anlaşılacaktır.

SGK’nın, 28.07.2019 tarihinde kağıt reçetelerdeki teşhislerin ICD-10 kod karşılıklarının eczaneler tarafından Medula Provizyon Sistemine kayıt edilmesi zorunluluğu getiren uygulaması, yine Kurum tarafından 1 gün sonra yayımlanan duyuru ile “ Toplam reçetelerdeki e-reçete oranları %95’e ulaşana kadar” ertelenmiştir. Yalnızca ICD-10 kod girişi için bile %95 e-reçete oranı Kurum tarafından uygulama başlangıç kriteri olarak kabul edilmiş iken, tüm kağıt belgelerin elektronik ortama taşınması için mevcut e-reçete oranlarını yeterli kabul ederek aceleci davranılması izaha muhtaçtır.

Biz aşağıda imzası bulunan Eczacı Odaları, meslektaşlarımızın iş yükünü arttıracak, beraberinde depolama ve muhafaza sorunları getirecek bu uygulamayı;

• E-reçete oranları tüm ülke çapında en az %95 seviyesine ulaşmadan,

• Sistemdeki uygulama güçlüklerine yönelik sorunlar çözülmeden,

• Depolama ve muhafaza konusundaki endişelerimiz giderilmeden,

• TEB ile konu hakkında mutabakat sağlanmadan ve İlaç Temin Protokolünde uygulamaya yönelik düzenleme yer almadan, kabul etmiyoruz.

Üyelerimizin haklarını korumak adına, Kurum tarafından 1 Mart tarihi ile bizlere dayatılan zorunluluğu reddediyor ve TEB Merkez Heyetimizin konuyla ilgili atacağı tüm adımların arkasında olduğumuzu Eczacı Kamuoyuna ilan ediyoruz.

Saygılarımızla

 

 

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

 2. Bölge Ankara Eczacı Odası

 3. Bölge İzmir Eczacı Odası

 4.Bölge Adana Eczacı Odası

 5. Bölge Konya Eczacı Odası

 6. Bölge Samsun Eczacı Odası

 7. Bölge Bursa Eczacı Odası

 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

 10. Bölge Antalya Eczacı Odası

 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası

 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası

 15. Bölge Isparta Eczacı Odası

 16. Bölge Denizli Eczacı Odası

 17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

 20. Bölge Sakarya Eczacı Odası

 21. Bölge Aydın Eczacı Odası

 22. Bölge Malatya Eczacı Odası

 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası

 24. Bölge Ordu Eczacı Odası

 25. Bölge Mersin Eczacı Odası

 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası

 27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası

 28. Bölge Hatay Eczacı Odası

 29. Bölge Manisa Eczacı Odası

 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

 32. Bölge Muğla Eczacı Odası

 33. Bölge Afyon Eczacı Odası

 34. Bölge Aksaray Eczacı Odası

 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası

 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

 37. Bölge Sivas Eczacı Odası

 38. Bölge Van Eczacı Odası

 39. Bölge Edirne Eczacı Odası

 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

 41. Bölge Tokat Eczacı Odası

 42. Bölge Giresun Eczacı Odası

 43. Bölge Mardin Eczacı Odası

 44. Bölge Batman Eczacı Odası

 45. Bölge Çorum Eczacı Odası

 46. Bölge Uşak Eczacı Odası

 47. Bölge Amasya Eczacı Odası

 48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası

 49. Bölge Yozgat Eczacı Odası

 50. Bölge Karaman Eczacı Odası

 51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası

 52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası

 53. Bölge Niğde Eczacı Odası

 54. Bölge Burdur Eczacı Odası

02 Mart 2020 - Okunma Sayısı : 711