Eczacı Kamuoyuna

 

Örgütümüzce Konya Bölgelerarası Toplantısı’nda eczacının yaşadığı sorunlara dur demek amacıyla eylemlilik süreci başlatıldı. Miting ve eczane kapatmanın da yer aldığı bu çıkışın temel başlıkları;

Eczanelerde ekonomik krizle birlikte daha da ağırlaşan ilaç fiyat kararnamesi kaynaklı ekonomik yangın,

Eczacılık fakültesi sayılarında ve kontenjanlarındaki durdurulmayan artış ve sonucundaki eczacı işsizliği,

Kamu eczacısının yaşadığı ve görmezden gelinen hak kayıpları,

İlaç yoklukları ile giderek artan ilaç fiyat farkları olmuştu. 

Öncesi ve sonrası kamuoyunda ilgiyle izlenen, 27 Kasım’da gerçekleşen mitingimizde binlerce eczacı, çalışanlarımız ve eczacılık fakültelerinde okuyan gençlerimiz ile bu başlıkları haykırdık ve sorunlara çözümü hep birlikte talep ettik.

Mitingimizin yapılışından bu yana geçen sürede 15 Aralık tarihinde kur değişikliğinin erkene alınmasından kaynaklı ilaca yapılan zamma tanıklık ettik. Yapılan düzenleme ilaç yokluğunu bir süreliğine kısmen azaltacak olsa da ilacın sürekli bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamayacaktır. Eczacılar olarak bizim talebimiz; İlaç Fiyat Kararnamesinin sektörün diğer temsilcileriyle birlikte eczacı örgütlerinin de talep ve önerilerinin dikkate alınarak yeniden düzenlenmesidir. Yıl içinde yapılan düzenlemeler, geçen yıl yaşanan hak kayıplarını bile karşılamazken önümüzdeki yılın bu yıldan daha da zor geçeceği aşikardır.

İlaç fiyat değişikliği sonrası Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti başkanlık divanınca, yapılan zamma teşekkür eden ve ilacın bir iki gün içinde bollaşacağına dair açıklamalar, 20 gün önce Anıtpark’ı dolduran ve örgütünün yanında duran 40.000 eczacıyı hayrete düşürmüştür.

Türk Eczacıları Birliği yöneticileri ilaç bollaşacak ve teşekkür açıklamaları yaparken, 16 Aralık günü Sağlık Bakanı’nın tüm sektör temsilcileri adı altında ilaç sanayii ve ecza depocularıyla ilaç YOK'luğunu ortadan kaldırmak üzere toplantı yapması ve bu toplantıda Birliğimizin ve Ecza Kooperatiflerimizin olmaması Sağlık Bakanı'nın ihmali olmuş ve eczacıyı üzmüştür. Bu durumun demokratik ilkelere uygun olmadığını ve eczacının örgütsel dayanışmasına sonuna kadar sahip çıkacağını da hatırlatırız.

Ayrıca bakanlığımızın 29.000 eczaneden her gece 1.270’i nöbet tutarken nöbetçi eczane sayısını artırma talebinin piyasada olmayan ilaç sorununun çözümüne nasıl bir katkı sunacağı da anlaşılamamıştır. İlaç ve eczacılık hizmetleri söz konusu olduğunda çatı örgütümüz olan Türk Eczacıları Birliği'nin yok sayılmasını asla kabul etmediğimizin bilinmesini isteriz.

Konuya ilişkin Birliğimizin tepkisiz kalması da ayrıca bir hayal kırıklığına yol açmıştır.

Bizler aşağıda imzası olan eczacı odaları olarak;

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetini, Konya Bölgeler Arası Toplantısı’nda alınan kararlara ve belirlenen eylemlilik sürecine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

2. Bölge Ankara Eczacı Odası

4.Bölge Adana Eczacı Odası

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

23. Bölge Elazığ Eczacı Odası

25. Bölge Mersin Eczacı Odası

29. Bölge Manisa Eczacı Odası

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

38. Bölge Van Eczacı Odası

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

44. Bölge Batman Eczacı Odası 

45. Bölge Çorum Eczacı Odası 

46. Bölge Uşak Eczacı Odası 

 

21 Aralık 2022 - Okunma Sayısı : 701