Eczane Paket Sigortası yenilenmesi için Sandık Aidatlarının güncellenmesi Hakkında

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı,her yılın Şubat ayında Yardımlaşma Sandığı üyesi eczacılarımızın eczane paket sigortalarını yeniliyor. Bu yenileme işlemin yapılabilmesi için eczacılarımızın geçmiş yıllardan borcu olmaması gerekmektedir. Bu konu hakkındaki TEB Yardımlaşma Sandığı yazısı ektedir. Bilgilerinize duyurulur.

Eczane Paket Sigortası yenilenmesi için Sandık Aidatlarının güncellenmesi Hakkında

26 Ocak 2022 - Okunma Sayısı : 890