Eczane Ürünlerinin Mevzuata Aykırı Şekilde Temini Hakkında

Eczane Ürünlerinin Mevzuata Aykırı Şekilde Temini Hakkında

Son günlerde ilaç ve/veya sağlık ürünlerini eczanelerden temin ederek kurye sistemiyle kişilere ulaştırmayı amaçlayan kanuna aykırı girişimlere rastlanmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 24. Maddesi; “…İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.” hükmündedir. Bununla birlikte TEB Deontoloji Tüzüğü'nün 8 inci Maddesi; "Eczacı, sanat ve mesleğinin icrası sırasında veya dışında, meslek ahlak ve adabı ile bağdaşamayan hareketlerden kaçınır. Eczacı, mesleğin şeref ve haysiyetine aykırı olarak, açık veya gizli, herhangi bir şekilde hileli veya muvazaalı anlaşmalarla veya hediye vermek yoluyla satış yapamaz; hekim veya herhangi bir şahsı aracı olarak kullanamaz; hastanın dilediği eczaneyi serbestçe seçmesine engel olamaz." şeklindedir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 42. Maddesinde münhasıran eczaneden satışı yapılacak ürünler belirlenmiştir. Aynı yönetmeliğin 28/5. Maddesinde eczacıların kurye vasıtası ile ürün satışı ve dağıtımı yapamayacağı düzenlenmiştir.

Dolayısıyla “eczaneden sipariş takibi” ve benzeri şekillerde gerçekleştirilmek istenen her türlü girişim, mevzuatımıza aykırı olduğundan uygulayıcıları hakkında işlem yapılmasını gerektirir.

Bu bağlamda meslektaşlarımızın, söz konusu oluşumlara aracılık etmekten kaçınması önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 Ek Dosyalar


TÜRK ECZACI BİRLİĞİNDEN GELEN YAZI

19 Ocak 2024 - Okunma Sayısı : 416