Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu Afyonkarahisar Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Ege Eczacı Odaları danışma kurulu toplantısı 16 Ekim 2021 tarihinde 33. Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ve sonuç bildirgesi kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1. 04 Ekim 2020 tarihinde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacı Odası'nın 11 yıllık başkanı, Eczacı meslek örgütünün beyefendisi, çok değerli dostumuz Ecz.K.Melih Köken'i rahmetle anıyor, eczacılık mesleğine verdiği katkılardan dolayı minnetle yadediyoruz. Ayrıca, mesleğimize uzun dönem hizmette bulunmuş kıymetli hocamız Prof.Dr.Mekin Tanker ve Covid-19 sürecinde kaybetmiş olduğumuz meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. 2. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Eczacılık mesleği ekonomik olarak hiç olmadığı kadar zor durumdadır. Defalarca dile getirilmesine ve ilgili kurumlara başvurular ve görüşmeler yapılmış olmasına rağmen eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Beşeri Ürünlerin Fiyatlandırılmasına dair karar ve yönetmelikte belirtilen kar oranlarının TL bazında belirtilmesinden dolayı ilaç fiyatları arttıkça eczane karlılıkları düşmektedir. Son 10 yıl içerisinde Eczane kar oranlarında %30 azalma görünmüştür. İlaç fiyat kararnamesinde ilaçların avro kuru düzenlemesinin yılda sadece bir kez yapılması nedeniyle her yıl belirli dönemlerde yoka giren ilaçlarla karşılaşılmaktadır. İlaç fiyat kararnamesinde ivedilikle değişiklik yapılması, ilaç zammının yıl içerisinde düzenli aralıklarla yapılması, özellikle 4. ve 5. Kademe ilaçların eczane kar oranlarının ve baremlerinin artırılması gerekmektedir. Bu sorunun çözümü konusunda, İlaç Fiyat Kararnamesinden eczanelerimizle birlikte olumsuz yönde etkilenen, depo ve kooperatiflerin de içerisinde bulunduğu paydaşların ortak hareket etmesi ve Sağlık Bakanlığı’na ek olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile de görüşme gerçekleştirilmelidir. 3. 08 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ve empati yoksunu bürokrasi nedeniyle bebeklerin diş çıkarmasında kullanılan analjezik topikal jeli de içeren 52 kalem ilaç SGK ödeme listesinden çıkarılmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından eşdeğer olarak kabul edilmeyen, hatta birbirleri yerine verildiğinde SGK tarafından protokol gereği para cezası verilen, etken maddeleri farklı eşdeğer olmayan ağrı kesici jel ve kremler, kurum tarafından terapötik eşdeğer olarak görülmek istenmektedir. Halk sağlığını tehdit eden ve halkımızın daha fazla ücret ödemek zorunda kalarak sosyal devlet anlayışına da aykırı olan bu kararlara son verilmesi ve bu sorunun çözümü konusunda hukuki tüm girişimlerin bir an önce birliğimiz tarafından yapılması gerekmektedir. 4. Bilindiği üzere, ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan tüm ilaçlar 1928 yılından beri yürürlükte olan 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1. Maddesinde yer alan “Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerde satılır” hükmüne göre, 6197 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde eczanelerimizden satılmakta, başka kişi ya da kurumların hastalara kargo veya kurye ile ilaç satışı ülkemiz mevzuatına göre mümkün bulunmamaktadır. Ancak son günlerde uluslararası bir alışveriş sitesinin Türk Patent ve Marka kurumundan teletıp ve sanal sağlık hizmetleri adı altında içerisinde reçetelerin hazırlanması hizmetleri ve reçete hatırlatma hizmetlerinin de bulunduğu bir marka tescili yaptırdığı öğrenilmiş olup, bu tescil işleminin kanuna aykırı olduğunun kamuoyuna geniş kapsamlı deklare edilip iptali için ivedilikle hukuki yollara başvurulmalıdır. 5. Ülkemizde bulunan eczacıların yarısından fazlası kadın olduğu halde özellikle merkez heyetimiz içerisinde kadın yönetici olmaması, kadın eczacıların meslek örgütümüzün yönetim kademelerine daha fazla katılım sağlamalarını ve kadın eczacıların temsiliyetinin mutlak surette artırılması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. 43. Dönem TEB Merkez Heyeti ve yetkili kurullarında kadın yöneticilerimizin olması önem arz etmektedir. 6. Eczacılar, meslek örgütümüzden, sayısı 60a yaklaşan eczacılık fakülteleri, yüksek eczacı kontenjanları, gıda takviyelerinin eczaneler dışında satılması, İlaç Fiyat Kararnamesi vb. birçok önemli sorunumuza acil çözüm beklemektedir. Türk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük Kongremizin, Eczacılık mesleğinin sorunlarının çözümü konusunda yön vermesini ve seçim sürecinin mesleğimize yakışır bir şekilde yürütülerek tüm ülkeye örnek olacak bir demokrasi şöleni halinde gerçekleşmesini diliyoruz. Ülkemiz ve mesleğimiz adına önemli bir dönemde görev yapacak olan 43. Dönem TEB Merkez Heyeti ve yetkili kurullarının, şeffaf, tabanın ve eczacı odalarının sesini dinleyen, ortak akıl ile hareket ederek eczacılara gerek ekonomik gerekse mesleki olarak huzurlu bir gelecek temin edebilmek adına çalışmalar gerçekleştirmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Saygılarımızla...

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI

TEB 7. BÖLGE BURSA ECZACI ODASI

TEB 9. BÖLGE ESKİŞEHİR ECZACI ODASI

TEB 15. BÖLGE ISPARTA ECZACI ODASI

 TEB 16. BÖLGE DENİZLİ ECZACI ODASI

TEB 21. BÖLGE AYDIN ECZACI ODASI

TEB 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI

TEB 30. BÖLGE BALIKESİR ECZACI ODASI

TEB 32. BÖLGE MUĞLA ECZACI ODASI

TEB 33. BÖLGE AFYONKARAHİSAR ECZACI ODASI

TEB 35. BÖLGE KÜTAHYA ECZACI ODASI

TEB 36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI

TEB 46. BÖLGE UŞAK ECZACI ODASI

TEB 54. BÖLGE BURDUR ECZACI ODASI

19 Ekim 2021 - Okunma Sayısı : 354