Faturalarını GİB Üzerinden Kesmek İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Sayın Meslektaşımız,

Bilindiği Üzere,

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde GİB üzerinden kesmesi zorunludur.

 GİB portalı üzerinden fatura kesmek isteyen meslektaşlarımız ekte yer alan sunumda işlem basamaklarını takip ederek faturalarını kesebilirler.

 https://earsivportal. efatura.gov.tr/intragiris.html

İlgili sunum ek dosyadadır.

 

 Ek Dosyalar


Ek dosya için tıklayınız...

27 Ocak 2020 - Okunma Sayısı : 2044