HASTA ALT BEZLERININ ODENMESINDE KURUM TITUBB KAYIT/BILDIRIMI TAMAMLANMIS OLMA ŞARTININ 06.04.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN ARANMAYACAK OLMASI HAKKINDA SUT DEĞİŞİKLİĞİ

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7.3.2. Hasta alt bezi başlıklı bölümünde 06.01.2001 tarih ve 27807 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SUT Değişikliği ile yapılan düzenleme ile, hasta alt bezlerinin ödenmesinde Kurum TITUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaya başlamıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 06.04.2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan SUT Değişikliğine Dair Tebliğin 2 nci maddesi:

“MADDE 2 – SUT´un "Hasta alt bezi" başlıklı 7.3.2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "aranır" ibaresi "aranmaz" olarak değiştirilmiştir.”

İlgili madde yayımı tarihinde (06.04.2011) yürürlüğe girmiş olup, bugünden itibaren, hasta alt bezlerinin karşılanmasında, Kurum TITUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmayacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

06 Nisan 2011 - Okunma Sayısı : 1105