KOAH TEŞHİSİ İLE DÜZENLENEN REÇETELER VE SFT TESTİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


01.03.2011 tarih 27861 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT’un‘6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde’ başlıklı maddesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Birliğimiz tarafından;

- Kronik Akciğer Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) teşhisinde ayaktan tedavide reçete edildiğinde de solunum fonksiyon testi (SFT) sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilgili belgelerin reçeteye eklenmesi gerekliliği,

- KOAH teşhisi olan formeterol, salmeterol ve tiotropium, formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları haricindeki diğer müstahzarları içeren (Örneğin salbutamol vb etkin madde ihtiva eden) reçeteler için de STF testinin gerekli olup olmadığı konularına açıklık getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

Kurumdan başvurumuza cevaben gelen 21.04.2011 tarih, 6053843 sayılı yazıda;

-“(1) KOAH tanısı konulabilmesi için; SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 değeri %80 ve altında olması durumu aranır. Bu değer, hasta adına düzenlenmiş raporda ve her rapor yenilenmesinde güncel olarak belirtilir” şeklinde düzenleme yapılmış olduğundan Solunum Fonksiyon Testi sonucunun reçeteye eklenmesi gerekliliğinin bulunmadığı,

-SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucunun yalnızca KOAH tanısı konulabilmesi için gerekli olan bir kriter olduğu, ancak Tebliğ’in ilgili maddeleri gereğince SFT nin yalnızca rapora eklenmesi gerekli olduğu, raporsuz reçete düzenlenmesi durumunda bu tetkikin yapılıp yapılmayacağına dair sorumluluğun reçeteyi düzenleyen hekime ait olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter29 Nisan 2011 - Okunma Sayısı : 1478