MEDULA ECZANE PROVİZYON EKRANINDA YAYINLANAN E-RAPORLARDA ETKİN MADDE KONTROLÜ BAŞLIKLI DUYURU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.11.2010 tarihinde başlatılan elektronik rapor (e-rapor) uygulamalarında yaşanan sorun ve sıkıntıların Kuruma aktarılması ve çözümlenmesi konusunda Birliğimiz tarafından yazışma ve görüşmeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda, eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından yapılan başvurular doğrultusunda, e-raporlarda kombine preparat için etken madde belirtildiği durumlarda kombinasyon içinde yer alan etken maddelerden sadece bir tanesini içeren ilacın verilmesinin uygun olup olmayacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bilgi istenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmış olduğumuz başvuru doğrultusunda, Medula Eczane Provizyon Ekranında sözleşmeli eczanelerin giriş yapabildiği şifreli bölümde Genel Duyurular’da 08.02.2011 tarihinde “E-Raporlarda etkin madde kontrolü” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır.

Bu duyuruda;

“10.01.2011 tarihinden itibaren düzenlenen e-raporlardaki etkin maddeler ile bu raporlara istinaden düzenlenen reçetelerdeki ilaçların etkin madde kontrollerinin sistem üzerinden yapılmaya başlandığı,

Reçeteye yazılan ilacın etkin maddesi e-raporda bulunmuyor ise, bu ilacın e-rapor kapsamında verilmeyeceği” bildirilmektedir.

bildirilmektedir.
Örnek olarak, e-raporda (LOSARTAN POTASYUM+HIDROKLOROTIAZID) kombinasyonu için düzenlenmiş etken madde kodu (SGKFC5) varsa, kombine preparatın reçete edilmesi halinde bedeli ödenecektir.

Kombinasyondaki etken maddelerden LOSARTAN POTASYUM’u tek başına içeren müstahzarın reçete edilebilmesi için de e-rapora losartan potasyumun etken madde kodu olan (SGKFC4)’ün eklenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter


09 Şubat 2011 - Okunma Sayısı : 2498