Önemli Hatırlatma ! GRİP VE PNÖMOKOK AŞILARI HAKKINDA

Pnömokok Aşısı

İki yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde aspleni (dalagın olmaması durumu), dalak disfonksiyonu, splenektomi (medikal, cerrahi ve otosplenektomi) yapılan veya planlanan olgular, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, immünsupresif tedavi, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı immün yetmezlik ve immün baskılanma durumları, kronik renal hastalık ve nefrotik sendrom, kronik karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, hemoglobinopati, doğuştan ve edinilmiş kraniyal defektler ve dermal sinüsler dahil beyin omirilik sıvısı sızıntısına sebep olan durumlarda; bu durumları belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir.

Yukarıda belirtilen raporlu hastalara pnömokok aşıları, ilaç katkı payı alınmaksızın tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde ödenmektedir. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere pnömokok aşısının verilebilmesi için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

Pnömokok aşısının 5 yıl koruyuculuğu bulunmaktadır.

Grip Aşısı

Tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

Bu kişiler dışında yer alan erişkin ve çocuklarda ise; astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları, kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar, Diabet (Tip 1 ve 2) gibi kronik Metabolik hastalıklar, diyaliz tedavisi görenlerde olduğu gibi kronik böbrek hastalıkları , anemi, talasemi gibi bazı kan hastalıkları, organ nakli ve benzeri durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu amaçla ilaç kullanan hastalar, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan 6 ay 18 yaş arasında olan çocuk ve adolesanlarda bu hastalıkların bir veya birkaçının bulunması halinde; yalnızca bu durumlarını belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir.

Yukarıda belirtilen raporlu hastalara grip aşıları ilaç katkı payı alınmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde ödenmektedir.
Bu reçetelerin Medula’ya giriş işlemlerinde;

*Reçete giriş ekranında ; 65 yaş üstü hastalar için 220 kodu “ Belgelendirmek şartıyla 65 yaş üstü veya yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler ” ; girilerek reçete kayıt edilmelidir.
*Uygun E-Raporu olup raporunda aşıların ödenmesi için gerekli rapor kodu yoksa teşhis ekranından 216 kodu “SUT’da belirtilen kronik hastalıklara ait sağlık raporuna dayanılarak ödenen aşı” seçilerek reçete kaydı yapılmalıdır.20 Eylül 2012 - Okunma Sayısı : 18641