Potasyum Sitrat İçeren Müstahzarlar Hakkında

Sağlık Uygulama Tebliği EK-4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi, "3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli (N01- N08*) (N11) (N15-N16) (N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0) (Z94)" başlığının 3.20 numaralı maddesi;

 "Potasyum sitrat [yalnızca N25.8 ve N25.9 ICD 10 kodunda ve kalsiyum taşlı renal tübüler asidoz tanısında ayrıca N20.0 ve N20.1 ICD 10 kodunda en az bir kez girişimsel (ESWL veya cerrahi) tedavi uygulanmış rekürren böbrek taşı olan ve idrar Ph değeri 6,5'in altındaki hastalarda]" şeklindedir.

 İlgili açıklamanın sadece katılım payından muaf olarak girilen reçetelerde mi yoksa tüm reçeteler için gerekli olan bir açıklama olduğu hususundaki tereddütlerin giderilmesi için konu TEB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na sorulmuş olup gelen cevap yazısı ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Potasyum Sitrat İçeren Müstahzarlar Hakkında

20 Ağustos 2022 - Okunma Sayısı : 481