RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ İLE İLGİLİ SGK DUYURUS


Bilindiği üzere 1.3.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 11.3.2011
tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ile Ödeme Komisyonu kararlarının yanı sıra 2010 yılı Sağlık Uygulama
Tebliği’nin (SUT) bazı maddelerinde yapılan düzenlemeler de yayımlanmıştır.
2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin düzenleme yapılan söz konusu maddelerine ait
11.3.2011 tarihinden önceki sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine
uygun olması koşuluyla, süresi sonuna kadar geçerlidir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur

14 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 1567