Reçete Karşılarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sayın üyemiz,

Reçete karşılarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-) Fosfomisin etlen maddeli ilaçlar (monurol şase ve eşdeğerleri) prospektüsünde patoloji ve uygulama sıklığında " komplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında tek doz 3 gr olarak kullanılır.

Monurol'un yetikşin erkek ve kadınlardaki alt üriner sistem enfeksiyonlarını da içeren idrar yolu enfeksiyonlarının diyaknostik ve cerrahi girişimlerinin öncesinde önerilen profilaksi dozu 2 (iki) şasedir." şeklinde yazması nedeni ile,bu ilaçları verirken sadece cerrahi girişim öncesi profilaksi endikasyonunda 2 kutu verilebilir,diğer endikasyonlarda 1 kutu verilmelidir. 

2-) Majistral reçetelerdeki cc ibaresi gram olarak kabul edilmektedir. cc olarak yazılmış reçetelerin gram olarak düzelttirilmesine gerek yoktur.

3-) Hyperhep B im.enj. ilaç sadece prospektüs endikasyonlarında ödenmektedir.Prospektüs endikasyonlarında karaciğer nakli sonrası profilaksi endikasyonu yoktur.Bu nedenle bu ilaç karaciğer nakli olmuş hastalara profilaksi endikasyonu ile verilmemelidir.Bu konuda ciddi kesintiler yaşanmıştır.

4-) Son zamanlarda karnitin etkin maddesini içeren ilaçların karşılanması sırasında bazı tereddütler yaşanması,Karnitin etken maddesi içeren ilaçların EK4/D Hasta Katılım Payından Muaf ilaçlar listesinde bulunduğu tanılar altında yıldız (*) bulunmamasına rağmen parantez içi belirtilen tanı ve ICD10 doları ile kısıtlanmış olduğu görülmektedir.

Bu sebeple;

Karnitin etken maddesi içeren ilaçların karşılanmasında Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.4.4 madde kapsamında bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve kısa ürün bilgisi dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı izinle mümkündür hükmü gereğince prospektüs endikasyonlarının da belirtildiği EK4/D Hasta Katılım Payından Muaf ilaç listesinde yer alan aşağıdaki tanılarda karşılanmsı gerekmektedir.

EK4/D hasta katılım payı listesinde yer alan tanılar

1-Kronik böbrek yetmezliği (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda)

2-(G71:3) Mitokondriyal miyopati,başka yerde sınıflanmamış

3-(E71:1) Dallı-zincirli amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları

4- (E72.3) Lizin ve hidroksilizin metabolizması bozuklukları

5-Primer karnitin yetmezliği (bu endikasyonda tahlil sonucu istenmektedir) 

Karnitin etkin maddesi içeren ilaçların reçetelenmesi durumunda endikasyon uyumuna dikkat edilmesi hususunu dikkatinize sunarız.

02 Ekim 2017 - Okunma Sayısı : 86109