Reçete Kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

SUT KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

1) Ara ödemede olan ürünler için (örneğin Fampyra) T.C. Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onay formu istenmektedir.

2)Hastanın kullanmakta olduğu herhangi bir insülin preparatı yoksa insülin iğne uçları ödenmez.Bunun yanında hastanın ilaç geçmişinde insülin ve/veya oral antidiabetik preparatı yoksa şeker ölçüm çubukları da ödenmez.(Byetta insülin türevi olmadığından, birlikte insülin iğne ucu ödenmemektedir.) 

3)Leponex için “granülosit izlem formu görülmüştür” ibaresi e-reçete için yeterli olmakla birlikte, manuel reçetelerde reçete eki olarak, bu formun reçeteye ilave edilmesi gerekmektedir. 

4)İzotonik serumlar intranazal kullanımda ödenmemektedir.

5)Ursactive için teşhise göre doza dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Ursactive, “primer bliyer siroz” tedavisinde muaf olarak, “alkalen reflü gastrit” ve “safta taşının eritilmesi” endikasyonlarında ise katılım paylı olarak ödenir. Bu teşhisler dışında Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onay ile ödenir.

 6)İnsülin iğne uçlarının ödenmesinde günlük kaç kez insülin kullanıldığına dikkat edilmelidir. örn: Reçetede lantus 1*30 ve novorapid 3*20 yazıyorsa, günlük 4 adet iğne ucu üzerinden ödeme yapılmaktadır. Ancak raporda iğne ucu için doz belirtilmişse (1*1, 2*1, 3*1 v.b...) raporda yazan doz esas alınacağından, bu dozların üzerinde reçete edilse bile, raporda yazan doz dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır.

7)Statin türevi kolesterol düşürücü ilaçlarda, hastanın ilaç geçmişine bakılarak, reçete tarihinden 6 ay öncesine kadar hastanın bu türevdeki ilaçları alıp almadığı kontrol edilmelidir. Reçete tarihinden önce 6 ay süreyle ilaç almamış olan hastalar, rapor süreleri devam ediyor olsa bile, tamamen SUT da belirtilen başlangıç kriterlerine uygun olarak rapor yeniletmeli ya da düzelttirmelidirler. Bu durumdaki hastalarda “İDAME TEDAVİ” ibaresi geçerli değildir. 

8)Ezetrol raporlarında, statinlerle "6 ay tedavi görmüş" ibaresi olduğu taktirde, hastanın ilaç geçmişinde statin ihtiva eden ilacı yoksa bile, sorumluluk doktorda olduğu için ezetrol ihtiva eden ilacı verilir. 

9)Byetta; başlangıçta rapor olsun ya da olmasın 5 mg olarak başlanır. Başlama kriterleri reçeteye yazılır.

10)Tiyokolşikozit etken maddeli Muscoril vb. İlaçların; tedavi süresi günlük 16 mg ve ardışık 7 gün ile sınırlıdır. Yani 8 mg 10’luk kutular 2 kutu, 8 mg 14’lük kutular 1 kutudan fazla verilmez. 

11)Yazılan majistral reçeteler, eğer jetokain veya perlinganit ampul ihtiva ediyorsa, Jetokain ve perlinganit ampul SUT hükümleri uyarınca sadece yatan hastalarda ödendiğinden; majistral reçetelerde de SUT hükümleri geçerli olduğundan, majistral çıktısına, “ jetokain veya perlinganit ampul terkibe ilave edilmiş ancak SUT hükümleri uyarınca sisteme kaydı yapılmamıştır” ibaresinin yazılması ile, oluşabilecek kesintilerin önüne geçilmiş olacaktır. Genel bilgi olarak SUT kurallarındaki kısıtlamalar majistral ilaçlar için de geçerlidir (ilgili uzman, yatan hasta, rapor vs.) 

12)Lucentis için ilk 3 yükleme dozundan sonra 4. DOZ olarak ilaç değişimi yapılabilir(5. veya 6. doz olmaz, 1 yıl lucentis kullanıp eylea’ya geçilmez). İlk 3 yükleme dozundan sonra 4. doz olarak ilaç değişmediyse ve değişmesi gerekiyorsa Sağlık Bakanlığından “endikasyon dışı onay formu” alınması ve bu formda “ilaç değişikliği” ibaresi gereklidir. Bu ilaçlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus yükleme dozlarının ara verilmeden yapılması. İki uygulama arası en çok 45 gün olabilir (iki reçete tarihi arası). İlk rapor 3 aylık çıkmasına rağmen ilaçlar birer kutu olacak şekilde 3 ay boyunca ayrı ayrı yazılır. Her iki göze de uygulama yapılacaksa raporda “bilateral” veya “her iki göze de uygulanacak” ibareleri bulunmalıdır. Devam raporlarında “tedaviye devam” kararı raporda belirtilmelidir. 

13)Anti-TNF grubu ilaçlarda hasta onam formu HER RAPORLA, güvenlik izlem formu HER REçETEYLE birlikte çıkarılmalıdır. Reçete manuel ise güvenlik izlem formu reçeteye eklenecek, reçete e-reçete ise “güvenlik izlem formu görülmüştür” ibaresi yeterli olacak, ayrıca belge istenmeyecektir. 

14)REçETELERDEKİ DOZLARIN RAPORDAKİ DOZLARDAN FAZLA OLMAMASINA DİKKAT EDİLMESİ KESİNTİ OLMAMASI AçISINDAN SON DERECE öNEMLİDİR.

27 Şubat 2017 - Okunma Sayısı : 47335