Reçete Teşhisleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.2.14. maddesinde ‘’Reçetelerde mutlaka teşhis veya ICD-10 kodu yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda (ilacın ödenmesi için hekim tarafından teşhis olarak MEDULA sistemine özel kodlarla girilenler ve endikasyon uyumu arananlar da dahil olmak üzere) teşhis  reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir. Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir.’’ denmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıdan, gerekli teşhisin raporda bulunuyor olmasına rağmen reçetelere de eklenmesi talebiyle sıklıkla hekimlere başvurulduğu ve bu durumun iş yükünde artışa sebep olduğu anlaşılmaktadır.

Konuya gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz.

08 Ağustos 2022 - Okunma Sayısı : 1985