Seçimli Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında

SAYIN ÜYEMİZ

            6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. Maddesi gereğince Odamızın 2023 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının, çoğunluklu olarak 22 Eylül 2023 Cuma Günü saat 13:00’da Plevne Mah. Cevizli Sok. No:10 Altıeylül/Balıkesir adresindeki Oda hizmet binamızda Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 23 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 13:00’da Plevne Mah. Cevizli Sok. No:10 Altıeylül/Balıkesir adresindeki Oda hizmet binamızda Konferans Salonunda çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem ile; Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegelerinin asil ve yedek üyelerinin seçiminin ise 24 Eylül 2023 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında Plevne Mah. Cevizli Sok. No:10 Altıeylül/Balıkesir adresindeki Oda Hizmet Binasında yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

            6643 sayılı yasanın değişik 8.maddesi gereği geçerli bir mazeret olmaksızın Genel Kurula ve Seçimlere katılmayanlar yıllık üye aidatı (254.90TL) kadar para cezası ile cezalandırılacağından,tüm üyelerimizin Genel Kurula ve Seçimlere mutlaka katılması yada mazeret belgelerini (dilekçe mazeret belgesi olarak kabul edilememektedir.Şayet nöbetçi ise dilekçe ilişiğinde nöbet listesi ile 6 Ekim 2023 Cuma günü 18.00’a kadar Oda Sekreterliğimize iletmesi gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ECZ.AYŞE DİLARA BAŞEĞMEZ ÇAKIR                                                                                                                                                                                                                                                     GENEL SEKRETER                                                                     

GÜNDEM

1.Açılış , Yoklama

2.Genel Kurul Divan Seçimi

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.Yönetim Kurulu mali raporunun okunması

6.Denetleme Kurulu raporunun okunması

7.Raporların ayrı ayrı görüşülmesi

8.Raporların ayrı ayrı ibrası

9.2023-2024 Yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegeleri asil ve yedek adaylarının belirlenmesi

11.Dilek ve temenniler

12.Kapanış

13.Seçimler 24/09/2023 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Oda hizmet binamızda yapılacaktır.

01 Eylül 2023 - Okunma Sayısı : 327