SGK BAŞKANLIĞININ E-RAPOR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ 06.01.2011 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Birliğimize, E-Rapor uygulamaları ile ilgili olarak eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından yapılan bildirimler doğrultusunda, sistemde yaşanan aksaklıklar Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmaya ve sorunların çözümlenmesi için görüşmeler yapılmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 06.01.2011 tarihinde, Kurumun internet sayfasında “E-Rapor Uygulaması” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır. Duyuru ile yapılan düzenlemeler 10.01.2011 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır.

Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından ilaç temini için e-rapor düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1- Sistemde etkin maddeler için ilaç kullanım doz bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır. Tedavi şeması istenen etkin maddelerde doz bilgilerinin girilmesi zorunlu olup, diğer etkin maddelerde doz bilgilerinin girilmesinde zorunluluk bulunmamaktadır. Değişiklikler Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzunun RaporEtkinMaddeDVO bölümünde yapılmıştır.

2- Reçete verilmiş veya verilmemiş E-Raporlarda reçetenin silinmesine gerek kalmadan etkin madde ve ICD 10 kodu eklenebilmesi için, Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu İlaç Rapor Düzelt metodundan, IlacRaporDuzeltDVO da değişiklik yapılmıştır.

3- Listede NFC kodu bulunmayan etkin maddeler tüm formlar için kullanılacaktır.(NFC kodu bulunanlar ise sadece belirtilen form için kullanılacaktır.)

4-Etkin madde listesi (EK-1) ve E-RAPOR kapsamındaki etkin maddeler ile ilaçların eşleştirilmiş listesi (EK-2) güncellenerek ekte yayımlanmaktadır

Bilgilerinizi, e-rapor uygulamaları ile ilgili olarak üyelerinizin ve bölgenizde faaliyet gösteren sağlık hizmet sunucularının bilgilendirilmesini rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

07 Ocak 2011 - Okunma Sayısı : 1223