SGK fatura/reçete teslimi hakkında

Değerli meslektaşlarımız;
SGK faturaları poşetlenirken, e-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısının hiçbir grup fatura grubu için SGK’ya gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
C grubu reçeteler için de yine aynı şekilde e-reçetelerin çıktılarının gönderilmesine gerek olmayıp, bu reçetelere ilişkin odamızca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterlidir. 
Fatura poşetleri içine;
-Kağıt reçeteler
-3 adet döküm özet bilgisi (2 adet poşet içerisine 1 adet poşet üzerindeki cep kısmına olacak şekilde)
-sadece c grubu için oda onaylı icmal listesi
koyularak Kuruma teslim edilmesi yeterlidir.
E fatura çıktısı, döküm icmal listesi , döküm özet listesi vb. kağıt evrak gönderilmesine gerek yoktur.
Bilgilerinize sunarız.

02 Şubat 2024 - Okunma Sayısı : 1364