Sgk İletişim Komisyonu Hakkında

       SGK İletişim Komisyon Üyeleri ; Ecz.Göksel Gümüş, Ecz.Melda İnan, Ecz.Birol Aytekin,Ecz.Ebru Öntan, Ecz.Dilek Sayar şeklinde güncellenmiş ve yeni oluşumu ile ilk toplantısını yapmıştır.

        Toplantı sonucu alınan kararlar ve duyurulmak istenenler  aşağıdadır.

      . Ecz.Göksel Gümüş  Komisyonun koordinasyon görevini yürütecektir. Komisyonumuza başvurular Ecz.Göksel Gümüş dışındaki  diğer komisyon üyelerine yapılmalıdır.

      . Komisyonumuza ulaşmak için öncelikle Oda Sekreterliğimizin aranması, daha sonra sekreterlerimizin yönlendirdiği komisyon üyesinin aranması gerekmektedir.

      . Komisyonumuzu sadece  eczacıların  araması gerekmektedir.

        Doz düzeltme, döküm iptali, statik IP bildirimi talepleri için dilekçe örnekleri Odamız Web sayfası SGK dilekçeler bölümünde mevcuttur. Bu dilekçelerin doldurulup SGK ya fax çekilmesi sonucunda bu işlemler SGK tarafından yapılmaktadır.

     .  Komisyonumuza danışılmak istenen rapor ve reçetelerin SUT’a  uygunluğu ile ilgili konularda öncelikle eczacımızın kendisinin  raporu SUT’a göre incelemesi, bu inceleme sonucunda takıldığı bölümü komisyonumuza danışması gerekmektedir.

16 Kasım 2020 - Okunma Sayısı : 5655