SGK TARAFINDAN GERİ ÖDEMESİ YAPILMAYAN G2DLİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlaç Takip Sistemi Uygulaması kapsamında, G2D etiket ile karekodlu hale getirilen ilaçların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, 2010 Eylül ayında yayınlanan 2010/63 sayılı Genelge ile, 31.12.2010 tarihinden sonra da geçerli olması için gerekli düzenleme yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün bu düzenlemesine karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından bir gece içinde alınan bir karar ile 30.12.2010 tarih 2010/137 sayılı bir Genelge yayınlamış, bu ilaçların 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştur.

İlaç Takip Sistemi uygulamaları kapsamında, karekodsuz ilaçların karekodlu hale getirilmesi için geliştirilen G2D uygulamasının sakıncalı bir yöntem olduğu; bu ilaçların süresi sonuna kadar kupür ve barkodu kesilerek temininin en doğru yöntem olduğu Birliğimiz tarafından Kurum yetkililerine yazılı ve sözlü olarak defalarca bildirilmiştir. Ancak, Kurum, İlaç Takip Sistemi’ne bir an önce geçmek için bulunan G2D yöntemini kullanmakta ısrar etmiş; gelinen süreçte ise, Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkındaki düzenlemesine aykırı bir biçimde, kullanılabilir durumda olan bu ilaçları geri ödememe kararı almıştır.

Bu uygulamanın, sorun çözmekten öte, yeni sorunlar yaratan bir uygulama olduğu açıktır. İlaç Takip Sistemi ile ilgili uygulamada Kurum yetkilileri sisteme ülke genelinde başlamak konusunda, karşılaşılacak tüm riskleri göze aldıklarını ifade etmiş olmalarına karşılık, İTSye uyumlu olması için G2D ile karekodlu hale getirilen ilaçların bedelini geri ödememeye bir gecede karar vermişlerdir.

İlaç Takip Sistemi, çok yönlü faydalarından dolayı Birliğimizin desteklediği bir sistemdir. Ancak, G2D etiketli ilaçlar hakkında aniden alınan bir karar ile yapılan duyurunun uygulamanın güvenirliğini sarstığı ve kamuoyunun desteğini kaybettiğinin altını çiziyoruz.

Ülke genelinde vatandaşlarımızın ilaç ihtiyacını sosyal güvenceleri kapsamında karşılayan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, ilaç temini ile ilgili olarak, karşı tarafa zarar verecek bir uygulamayı geçiş süresi tanımaksızın ani bir kararla devreye alması kabul edilebilir değildir.

Sağlık Bakanlığı tarafından, üreticiden dağıtım kanalına, dağıtım kanalından eczaneye temini uygun görülen G2D etiketli ilaçların sosyal güvence kapsamında geri ödemeden çıkarılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyor ve önümüzdeki dönemde yürütülecek işlem adımlarını belirtiyoruz:

1) Türk Eczacıları Birliği hukukçuları tarafından gerekli tespitler gerçekleştirilmiş olup bugün itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumu´nun 2010/137 sayılı Genelgesine karşı yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle idari yargı yoluna başvurulacaktır.

2) Geçtiğimiz hafta ecza depoları ve kooperatifler ile stok zararlarının geri ödenmesinde izlenecek yöntemler konusunda yapılan toplantı sonrasında, bu hafta sektör bileşenleri ile yapılması planlanan toplantıda, G2D etiketli ürünleri ile ilgili SGK tarafından yayımlanan Genelgenin yürütmesinin durdurulamaması halinde bu ürünlerin toplu halde iadesi ve birebir ürün değişimi yöntemi ile karekodlu olanlarının eczanelere temin edilmesi için izlenecek prosedür görüşülecektir.

3) İşlemin yürütmesi durdurulana veya ürünlerin birebir ürün değişimi ya da iade yoluyla değişimi sağlanana kadar, bu ürünleri temin etmek üzere eczanelere başvuran hastalara;

- “Bu ürünlerin, Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile, üretici tarafından üretilip, dağıtım kanalı tarafından dağıtımı yapılan ve eczaneye tarafından bulundurulduğu, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hiçbir geçiş süresi tanınmaksızın, bir gecede alınan bir karar ile, geri ödeme kapsamında ödenmediği, varsa, bu ilacın eşdeğerlerine yönlendirilebileceği,

-Hastanın olanakları elveriyorsa bedeli karşılığında temin edilebileceği,

bilgisi verilecektir.

G2Dli ürünlerin reçetelenmesiyle karşı karşıya kalan tüm hastalara, internet sayfamızda yayınlanan Hasta Bilgilendirme Broşüründen verilerek konu açıklıkla anlatılmalı, hastalar şikayetlerini iletmek üzere Başbakanlık İletişim Merkezi’nin (BİMER) ALO 150 numaralı hattına yönlendirilmelidir.

Konu hakkında medya ve kamuoyuna gerekli tüm bilgilendirmeler yapılmakta olup, gelişmeler Birliğimiz tarafından duyurulacaktır.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


03 Ocak 2011 - Okunma Sayısı : 1239