SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ İLE İLGİLİ 10 NOLU DUYURUSU HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan “SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU (10)” başlıklı duyuru aşağıda yer almaktadır.

“SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU (10)
Aşağıda belirtilen konularda Sağlık Sigorta Müdürlüklerimiz arasında uygulama farklılığı olduğu belirlenmiştir.

1)Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için düzenlenen raporlarda raporun geçerli olduğu süre hesaplanırken bazı Müdürlüklerimizde kür aralığının kür sayısı ile çarpıldığı ve bu sürenin sonunda raporun geçersiz kabul edildiği, bazı müdürlüklerimiz tarafından ise raporda yazılı kür sayısının tamamlanmasına kadar geçerli kabul edildiği belirlenmiştir.

Uygulamada birliğin sağlanması ve hasta mağduriyetinin önlemesi açısından; bu raporlar süre belirtilmemiş ise Sağlık Uygulama Tebliği gereği 2 (iki) yılı aşmamak üzere kür sayısı tamamlanıncaya kadar, Sağlık Uygulama Tebliği’nde özel süre tanımlanmamış olmasına rağmen raporda süre belirtilmiş ise (1 yıl vb..) bu süreyi aşmamak kaydı ile raporda yazılı kür sayısının tamamlanmasına kadar geçerli kabul edilecektir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde ilaç için düzenlenecek rapor için süre belirtilmiş ise bu süre aşılmayacaktır.

2)Hipertansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin reseptör antagonisti içeren ilaçlar, uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce yazılabilmekte olup, raporda anjiyotensin reseptör antagonisti için tedavi şeması ve tedavi dozunun belirtilmiş olması gerekmektedir.

Anjiyotensin reseptör antagonisti içeren ilaçlardan kombine (diüretik yada bir başka tansiyon düşürücü ilaç ile birlikte) halde bulunanlar için, diğer etken maddelerin tedavi dozu raporda belirtilmemiş ise reçete de belirtilen dozlar esas alınacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.”07 Eylül 2011 - Okunma Sayısı : 1220