SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ İLE İLGİLİ 8 NOLU DUYURUSU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 29.12.2010 tarih 37.A.00.04425 sayılı yazımız

E-rapor uygulamaları ile olarak reçete kontrolleri sırasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine yazı gönderildiği, ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştur. Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruya istinaden, e-raporda yazılı olan ICD-10 kodu ile reçete kontrolleri sırasında sistemde görünen ICD-10 kodunun uyumsuz olması, eczaneye ibraz edilen e-rapor çıktısında yer alan bilgiler ile, reçete kontrolü sırasında ekranda aynı e-rapor için görünen bilgilerin farklı olması gibi sorunların da giderilmesi beklenmekte iken, duyuru metninde bu sorunlarla ilgili bir ibare yer almadığından, bu konularla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeniden başvuru yapıldığı konusunda da ilgi yazımız ile bilgi verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.01.2011 tarihinde (bugün) www.sgk.gov.tr adresinde “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (8)” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır.

Yapılan duyuruya göre;

- Sağlık hizmeti sunucularında ilaç temini amacıyla oluşturulan sağlık kurulu raporlarının hazırlanması ile ilgili işlem basamakları 01.10.2010 tarihli, uygulamada karşılaşılan sorunlara göre gerekli açıklamalar 09.11.2010 ve 03.12.2010 tarihli duyurularla bildirilmiştir.

1-Kuruma yapılan başvurularda teşhisle uyumlu olmayan ICD-10 kodu ile çıkarılan e-raporlarla karşılanmış olan reçeteler için eczanelere iade yapıldığı belirlenmiştir.

(7) numaralı duyuruda da belirtildiği üzere 06.12.2010 tarihine kadar düzenlenmiş reçetelerde tanı ile ilacın uyumlu olması durumunda yalnızca raporda yazılı ICD-10 kodu yanlış ise bu nedenle kesinti ve iade yapılmayacaktır.

06.12.2010 tarihinden itibaren bu tür yanlışlıkları olan raporlar kabul edilmeyecektir.

2- E-rapor uygulamasında gerekli olmamakla birlikte bazı sağlık tesislerinin hastalara rapor çıktısı verdiği ve bu çıktı ile Medula sisteminde kayıtlı olan e-raporun farklı olabildiği (Hastadaki çıktının düzeltilmiş olduğu ancak elektronik kaydın düzeltilmemiş bulunduğu gibi) belirlenmiştir. Bu durumda elektronik rapor kayıtlarındaki bilgiler, gerekiyor ise elektronik ortamda düzeltilecek ve bu kayıtlar esas alınacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

12 Ocak 2011 - Okunma Sayısı : 1590