2024 YILI SGK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

2024 Yılı SGK sözleşmesi  dağıtımı 22/04/2024 Pazartesi günü başlayacaktır.

Sözleşme dağıtımı sadece Oda hizmet binamızdan yapılacaktır.

SGK PROTOKOL YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

-Değişiklik olması halinde ruhsat ve sertifika fotokopisi,

-2022 Yılı Satış Hasılat Bilgisini gösteren EK-5 formu (İnteraktif Vergi Dairesi’nden)

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

-Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

-Adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

-Diploma numarası,

-Eczane kaşesi

 

SGK PROTOKOLÜNÜ İLK KEZ YAPACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

-Kimlik fotokopisi (T.C.kimlik no ile birlikte),

-Ruhsat ve Sertifika fotokopisi,

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

-İnteraktif Vergi Dairesi’nden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren Ek-5 formu(yeni açılan eczaneler hariçtir.)

-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

-Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

-Diploma numarası,

-Eczane kaşesi,

-Banka hesap cüzdanı fotokopisi.

 

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi
-Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.
Sözleşmedeki Boşlukların Doldurulması
-Eczane adresinin ruhsat/sertifikada olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)
Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat fotokopisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağının fotokopisini sözleşmeye eklemeleri 
-Eczane unvanının yazılması
,
-Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,
-Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2023 olarak yazılması (01.10.2023 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)
-“ECZANE” yazan kısma eczane kaşesi basılarak imzalanması (kaşe şeklindeki imza kabul edilmeyecektir. Mutlaka ıslak imza olmalıdır) 
-Sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön yüzüne “Protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim” yazılacak ve imzalanacak, iç sayfalara ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.
Diğer nüshaların; bütün sayfaların altına sadece imza yeterlidir.
-Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin kaşe ve imzası da olmalıdır.
- Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.    
-Eczacı varsa ayrıca mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve Diploma Numarasının yazılması, 
-Eczanenin sözleşmesinin “İhtiyati Tedbir” ile yenilenmesi halinde “Diploma No” yazan kısmın altındaki boşluğa “….. mahkemesinin …. Esas No (D.İş No), … tarihli ihtiyati tedbir kararına istinaden ihtirazı kayıtla sözleşme yenilenmektedir” yazılarak imzalanmalıdır. 

 

Sözleşmeler Odamız tarafından toplanıp, Kuruma toplu olarak teslim edilecektir. İsteyen üyelerimiz bağlı bulundukları Oda Hizmet Bürolarımıza (EDREMİT-BANDIRMA) sözleşmelerini teslim edebilirler.

Odamızda sözleşme toplama son günü  29/04/2024 Pazartesi, bürolarımızda 25/04/2024 Perşembe  günüdür. Bu tarihten sonraki başvurularda eczacılarımızın sözleşmelerini İzmir Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Oda Aidatı 2024 yılı için 2.500,00 TL olup, oda aidatı ve sözleşme bedelleri odamız sekreterliğine elden ya da sözleşme teslim alınmadan 1 gün önce aşağıdaki odamız banka hesabına yatırılmalıdır.

Ücretleri banka havalesi ile ödeyen eczacılarımızın sözleşmeleri bir gün sonra teslim edilecektir. Oda aidatlarının ve sözleşme bedellerinin ayrı ayrı yatırılması, açıklama kısmına eczane adı yazılması ve aidat ya da sözleşme bedeli olarak ayrılması gerekmektedir. Sözleşme tesliminde banka dekontlarının sekreterliğimize getirilmesi unutulmamalıdır.

ODA HESAP NUMARASI

DENİZBANK BALIKESİR ŞB.

ALICI ADI: 30.BÖLGE BALIKESİR ECZACI ODASI

IBAN NO: TR 94 0013 4000 0004 6600 5000 01

SÖZLEŞMELER TESLİM EDİLİRKEN ECZACININ YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE AFET FONU BORCU BULUNMAMALIDIR.

YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATI,  EBS’DEN BORÇ KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ÖDENMELİDİR.

YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATI: 1.141.31TL

İŞBANKASI FARABİ ŞB.

IBAN NO: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46

AFET FONU: 380.44 TL

İŞBANKASI FARABİ ŞB.

IBAN NO: TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40

ÖDEMELERİNİZDE EBS’de YER ALAN TEB E-POS KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR.

 

2022 yılı satış hasılatlarına göre sözleşme bedelleri aşağıdaki gibidir.

2024 YILI SGK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

19 Nisan 2024 - Okunma Sayısı : 2857