SUT Değişikliği Hakkında

2022/1.DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEME

 1. Bir etkin maddenin kullanımı koşulunda başka bir etkin madde/maddelerin kullanım şartı belirtilen ilaçların reçeteleme/raporlama/verme hususunda; sistem uyarı vermiyorsa doktor beyanı esas olacaktır.(Sistem kurgulanana kadar!)
 2. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarında bu onay için süre belirtilmemiş ise rapor yenilenmesinde yeni onay aranmaz.Eski onayların geçerlilik tarihi 31/12/2022 olarak devam edecektir.(Endikasyon dışı onayda uzama kapsamında yazıyorsa!)
 3. Retina ven tıkanıklığı ve santral retinalventıkanıklığı,yaşa bağlı makuladejenerasyonu,DMÖ tedavisinde altuzana (bevacizumab) cevapsızlık/yetersiz cevap alınması durumunda (bevacizumab tedavisinden yanıt alınamaması durumu) ; uygulama tarihinden 4-6 hafta sonra OCT görüntüsünün eklenerek dökümante edilmesi zorunludur.OCT tarihi sayısı ve sonucu rapora eklenmelidir.Bu durumda diğer tedavilere geçilmesi mümkündür.

Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri

 • Ozurdex uygulanan göze Anti-VEGF tedavi uygulanması gereken durumlarda ozurdex alımından sonra en az 3 ay süre geçmelidir.
 • Anti VEGF tedavi uygulanan göze ozurdex uygulanması gereken durumlarda bu ilaçların alım tarihinden sonra en az 1 ay süre geçmelidir.
 • Bevacizumab’tan yanıt alınamayıp diğer tedavilere geçilmesi durumunda uygulama tarihinden 4-6 hafta sonra OCT görüntüsünün tarihi ve sayısı hasta dosyasına eklendiği raporda belirtilmelidir.
 1. Yatarak tedavilerde kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyen ilaçlar için düzenlenecek manuel reçetelerde ‘’yatan/günübirlik hasta’’ ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunludur.

     İş kazası,meslek hastalığı,adli vaka ve trafik kazası durumlarında reçeteler sadece e-reçete olarak düzenlenir.E-reçete haricinde manuel reçetelerin bedelleri kurumca karşılanmaz.

 1. Yalnızca kurumca iade edilmiş reçete/raporlar için geçerli olmak kaydıyla;hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile sut hükümlerine göre eksikliği(ilacın kullanım dozu,teşhis,etken madde,kullanım süresi,ilgili hekim onayı veya tedavi şeması,ICD-10 kodu)bulunan sağlık raporları,aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim),sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından gerekli düzeltmelerin yapılması; raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise, bu düzeltmelerin baş hekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla;düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.
 2. Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanım ilkeleri ( OKSAPAR,ENOX,HIBOR )

İlk rapor başlangıç raporu olup en fazla 3 aylık olabilir.Raporu tüm uzman hekimler çıkarabilir. Bu raporlar için ‘280-Başlangıç Tedavisi’ uyarı kodu girilmelidir.

İlk rapordan sonraki raporlar devam raporu olup reçete kayıt ederken ‘281- İdame Tedavisi’ uyarı kodu eklenmelidir.

Devam raporunu tek uzman hekim çıkartamaz mutlaka sağlık kurulu raporu olmalıdır.Rapor süresi en fazla 1 yıl olabilir.Gebelik durumunda maksimum rapor süresi 9 aydır.

 1. Faktör ve diğer kan ürünlerinde hastalara düzenlenecek raporlarda inhibitör düzeyi (pozitif/negatif) veya Bedhesta BÜ/ml olarak belirtilecektir.
 2. Diyabetik ayak ülserinde epiderma büyüme faktörü (topikal formu) kullanım ilkeleri: İlacın rapor/reçeteleme işlemine 2.ve 3.basamak resmi sağlık hizmeti sonuçlarına kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumları dahil edilmiştir.

 

 

ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ

 1. Çocukluk yaş grubunda
 1. Malnütrisyon gelişmesi halinde enteral beslenme ürünleri verilir.

Raporlara; (malnütrisyon tanımı olarak)

 • 2 yaş altı bebekler için yaşa göre ağırlık (<-2SD) yazılmalı
 • 2 yaş ve üstü çocuklar için VKİ<-2SD yazılmalı (VKİ=kilo/boy2) ve (VKİ)’nin -2SD olduğu kontrol edilmesinde fayda var. (https://www.ilyasyolbas.com/?Syf=26&Syz=409100 )
 • İlk raporlar çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından 6 ay süreli olarak çıkarılmalıdır.Bu sürenin sonunda malnütrisyon koşullarının devam etmesi durumunda çocuk gastroenteroloji,çocuk nöroloji,çocuk metabolizma uzman hekimleri tarafından 6 ay süreli olarak düzenlenir ve tüm hekimlerce reçete edilir.

Sadece 2 yaş ve üstü hastaların malnütrisyen aranan raporları için VKİ değeri gereklidir.Malnütrisyon şartı olmayan raporlarda VKİ değerinin bakılmasına gerek yoktur.

 1. YETİŞKİN HASTALARDA ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ
 • Son 6 ayda % 5 ten fazla 6 aydan daha uzun sürede ise %10’dan fazla istemsiz kilo kaybı yazıyorsa VKİ yazması gerekli değildir.

Bu açıklama yazmıyorsa;

70 yaş altındaki hastalarda VKİ’nin 20’nin altında olması,

70 yaş üzerindeki hastalarda VKİ’nin 22’nin altında olması şartı aranmaktadır.

 • Raporlarda malnütrisyona neden olan eşlik eden hastalık ( ICD kodu ile belirtilmeli) veya travma belirtilmelidir.
 • Raporlarda besin alımında azalma (1 hafta süreyle enerji ihtiyacının %50 sinden azalım veya 2 hafta süreyle besin alımında herhangi bir azalma) veya besin sindirimini/emilimini bozan herhangi bir gastrointestinal sistem hastalığı yazılı olmalıdır.

Bu durumların belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlere günlük en fazla 1200 kcal dozda reçete edilebilir.

 • Yatan hastalar, kanser hastaları veya tüp ile beslenen hastalarda (orogastrik sonda/nazogastriksonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi/gastrojejunostomi) yukarıdakimalnütrisyon koşulları ve 1200 kcal şartı aranmadan; 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde kurumca bedelleri ödenir.
 • 03/09/2022 tarihinden önce çıkan mama raporları 1200 kcal kısıtlaması olmadan rapor süresi sonuna kadar geçerlidir.Medulada bu raporlar için kısıtlama kaldırılmıştır.
 • Raporlarda beslenme ürünün adı,günlük kalori ihtiyacı,hastanın vücut ağırlığı,boyu ve yaşa göre ağırlık SD veya VKİ değerlerine göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde kurumca bedelleri ödenir.
 • İlk 6 aydan sonraki oral beslenme solüsyonları raporlarında bir sonraki raporda farklı bir ürüne geçilse bile tedavi devam tedavisi olarak değerlendirilecektir.

       

NOTLAR

 • Klopidogrel,silostazol,ivabradin,prasugrel,dabigatron,rivaroksaban,apiksaban, edoksababan veya tikagreler etken maddeleri ilaçların kombine olarak kullanılması halinde kurumca bedelleri karşılanmaz şartı kaldırılmıştır.
 • Trelegyellipta ; LABA+İKS kombinasyonu ile yeterince kontrol edilemeyen ve önceki yıl bir veya daha fazla astım alevlenmesi yaşayan erişkin hastaların idame tedavisinde astım teşhisiylegöğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, allerji uzmanı ve iç hastalıkları doktoru yazdıysa raporsuz olarak kurumca ödemesi yapılmaktadır.
 • Tegretol isimli ilacın tüm formlarında prospektüs değişikliği yapılmıştır. İlacın terapötikendikasyonlarından‘bipolar bozukluk’ teşhisi çıkartılmış olup,endikasyon uyumu aranan bir ilaç olduğundan için de ‘Bipolar bozukluk’ teşhisinde ödenmeyecektir.
  • Değişiklik eski tarihli raporları da kapsamakta olup,ilacın karşılanması sırasında kesintilerin yaşanmaması için dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Pregomin AS/PregominSyneo için mevcut raporlara etkin madde kodu
  • SGKFLJ/SGKGEXeklenmelidir.

 

 • Oral antidiyabetik ilaçlarda; aynı ilaç grubundaki ilaçların eş zamanlı verilmesinde bedelleri kurumca karşılanmaz.
   • Örneğin;
  • Forziga - SGLT2 inhibitörü
  • Jardiance - SGLT2 inhibitörü

Hastanın ilaç bilgisinde biri varken bir diğeri reçete edildiğinde medula sistemi uyarı vermemekte olmasına rağmen sonradan yazılan ilaç bedeli kesilmektedir.

   • Başka bir örnek;
  • Trajenta - DPP-4 inhibitörü
  • Januvia - DPP-4 inhibitörü
 • Özellikle 20.00 ile çıkan tüm raporlar için endikasyon uyumu şarttır.Rapor 20.00 ile çıktıysa ıcd koduna dikkat et, muhakkak prospektüsle uyumlu olmalı. Örneğin Esom tablet 20.00 kodlu raporlu verdiysen teşhislerde gastroözofagialreflüvs alakalı teşhis olmalı.
 • Reçeteye uyarı kodu eklerken reçetede olmayan açıklamalara ait uyarı kodu kesinlikle seçilmememelidir.
 • Reçetedeki ilacın kullanım dozunu, açıklamadaki kullanım dozunu dikkate alarak kaydedilmelidir. Örneğin 4 kutu yazılan panto 40/28 tb açıklamalarda 1 aylık tedavi içindir yazıyorsa 2 kutu olarak karşılanmalıdır.

Başka bir örnek; cipralex 10 mg 28 tbreçetede 1 kutu1x1 açıklamada 6 gün yarım sonra tam tablet diyorsa hesaplayalım. 6 gün yarım tablet kullanacaksa, 6x0,5 tb= 6 günde 3 tablet gider.Kalan 25 tablet 25 günlük.  6 gün yarım + 25 gün tam =31 gün kullandı 1 kutuyu. 31 günde 1x28 olarak kaydedelim.

 • Herhangi bir ilacın reçetesinde aile tedavisi yazıyorsa sadece 1 kutu verilir. Her reçete bireye özel olmalı.
 • Sadece iv ilaç varlığında serum ödenir.
 • Gebe hasta, gestasyonel diyabet raporuna bağlı aldığı stripvs ürünleri doğum yaptıktan sonra aynı raporla alamaz.
 • Colidur ‘irritabl bağırsak sendromunda’ karşılanmaz. İntestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatikensefalopati, kolonun semptomatikkomplike olmayan divertiküler hastalığında, rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisiendikasyonlarında ödenir.
 • Elinde ryzodeg olan hastaya lantus-levemir verilmez sistem uyarı vermeden kaydeder, dikkat edilmelidir.
 • Lantus, levemir ile aynı reçetede ve ya biri elinde varken ödenmez.
 • TİP 1 VE TİP2 UYARI KODU SEÇİMİ

E10 kodu varsa tip 1 diyabet olarak değerlendirilmelidir.

E11 kodu varsa tip 2 diyabet olarak değerlendirilmelidir.

Gestasyonel diyabet tanısı varsa tip 2 diyabet olarak değerlendirilmelidir.

Oral antidiyabetik ajan kullanan hastalar da tip 2 diyabet olarak değerlendirilmelidir.

 • Anrecta reçetesinde açıklama muhakkak gerekli ibare yazmalı.‘’Kronik anal fissüre bağlı ağrı’’sadece anal fissür yetmez, sadece kronik ağrı yetmez, sadece anal fissür ağrısı yetmez. Hepsi tamamen yazmalı
 • Sormodren RAPORSUZ: sadece parkinson teşhisi ile nöroloji veya geriatri ile verilir.
 • Anti TNF ilaçlar arasında 6 ay süre ara verildiği ilaç bilgisinde kontrol edilip eğer ara verilmişse yeni çıkan rapor başlangıç kriterleri içermelidir.
 • Anti TNF den anti TNF ilaçlar arası değişim olduğu taktirde rapor idame kriterlerini taşır. Anti TNF den biyolojik ajana geçilirse başlangıç kriterleri aranır. Örneğin Humira-Verxant geçişi olursa Verxantiçin başlangıç raporu çıkmalı ama Humira-Enbrel geçişinde Enbrel için idame raporu çıkmalıdır.

 

 

 

 

09 Kasım 2022 - Okunma Sayısı : 33720