TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI ECZACILIK FAKÜLTELERİ HAKKINDA

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI ECZACILIK FAKÜLTELERİ HAKKINDA

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Bizler, hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan, pandemiden depreme bütün olağanüstü koşullarda halkımızın yanında duran ve halk sağlığını her şeyden üstün tutan bir meslek grubunun temsilcileriyiz. Bugün Türk Eczacıları Birliği ve ülkemizdeki bütün Bölge Eczacı Odalarımız ile birlikte mesleğimizin en önemli sorunlarından birini, bir kez daha dile getirmek için toplandık. Defalarca söyledik, tepkimizi dile getirdik ama sesimizi bir türlü duyuramadık, şimdi bir kez de buradan Yükseköğretim Kurulu’nun önünden hep birlikte sesleniyoruz:

Mesleki sürdürülebilirliğimizin sağlanması,

nitelikli eczacılık hizmetlerinin devamı ve

genç meslektaşlarımızın yaşadığı istihdam sorununun önüne geçilmesi için yeni bir eczacılık fakültesi daha açılmasını istemiyoruz. Bu uyarımızı duyun, artık işsiz eczacılar ordusu yaratmayın.

Mesleki iş gücümüzün “daha sağlıklı bir toplum” hedefi, hiç şüphesiz ki eczacılık eğitiminin doğru temeller üzerine inşa edilmesini gerekli kılar.

Altını çizmek isteriz ki; sağlık gibi stratejik önem taşıyan alanlarda eğitim ticari kaygılardan arındırılarak planlanmalıdır. Bu hedefle nitelikli sağlık çalışanlarının yetiştirilebilmesi için yeni fakültelere değil mevcut fakültelerde akademik kadroların ve gerekli alt yapının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bugün sayıları 62’yi bulan eczacılık fakültelerinin sadece 14’ü tam akredite eğitim verebilecek kapasiteye sahiptir. Mevcut fakültelerin 4 bin 500 öğrenci kontenjanı bulunduğu göz önüne alındığında hem mesleki hem de istihdam anlamında tehlike çanları çalıyor. Öyle ki Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yılında yayınladığı Sağlık İşgücü Raporu’nda bile 2023 yılında, %30 eczacı istihdamı fazlası olacağı belirtilmişti. Ancak o tarihte 29 olan eczacılık fakültesi sayısı şimdi 62’ye çıktı ve durum çok daha ciddi boyutlara ulaştı. Biz her yeni eczacılık fakültesinin açılışında isyanımızı dile getirdik ama dinleyen olmadı. Artık bıçak kemiğe dayandı.

Biz bugün, Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası Başkanımızla birlikte diyoruz ki;

1-Nitelikli eczacılık eğitimi ve mesleki sürdürülebilirlik için yeni bir eczacılık fakültesine daha ihtiyacımız yoktur.

2-Eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin olmalıdır.

3-Mevcut fakültelerin kontenjanları acilen azaltılmalı, akredite olmayan fakültelere öğrenci alınmamalıdır.

4-Mevcut eczacılık fakülteleri eğitim ve teknolojik anlamda ivedilikle donanımlı hale getirilmelidir. Bu fakültelerin bir kısmı yerli ve milli ilaç üretimine hizmet edecek ilaç AR-GE Merkezlerine dönüştürülmeli, mezun olacak meslektaşlarımızın da bu güçlü gelecek hedefine uygun bir eğitim almaları sağlanmalıdır.

5-Yeni mezun genç meslektaşlarımız için kamuda ve ilaç sanayinde istihdam gerçek anlamda artırılmalıdır.

Biz bugün, genç meslektaşlarımızın geleceğe umutla bakmaları için buradayız…

Bugün, halkımızın nitelikli ilaç eczacılık hizmeti alabilmesi için buradayız…

Mesleki sürdürülebilirlik için buradayız…

Biz bugün Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odamız ile birlikte bütün meslektaşlarımızın geleceği için, mesleğimizin geleceği için buradayız.

Sağlık alanına bütünsel bir bakışla toplum ve kamu yararı, ülke ihtiyaçları ve sektörün işgücü kapasitesi değerlendirilerek doğru ve etkin planlamaların hayata geçirilmesi zaruridir. Yükseköğretim Kurulu’nu, eczacılık eğitiminin geleceği için görüş ve önerilerimizi dikkate almaya, planlamalarını ve ilgili kılavuzları bu doğrultuda yapmaya davet ediyoruz.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da mesleğimizin geleceği için her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI ECZACILIK FAKÜLTELERİ HAKKINDA

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI ECZACILIK FAKÜLTELERİ HAKKINDA

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI ECZACILIK FAKÜLTELERİ HAKKINDA

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI ECZACILIK FAKÜLTELERİ HAKKINDA

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI ECZACILIK FAKÜLTELERİ HAKKINDA

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 56 BÖLGE ECZACI ODASI ECZACILIK FAKÜLTELERİ HAKKINDA

10 Temmuz 2024 - Okunma Sayısı : 108