Yardımlaşma Sandığı Gecikmiş Aidat Borçlarının Tahsilat İşlemleri ile Ödenmeyen ve Resmi İşlem Başlatılmış Krediler Hakkında

Türk Eczacıları Birliği’nin 16-19 Kasım 2023  tarihlerinde gerçekleştirilen 44.Olağan Büyük Kongresinde alınan kararlar gereğince,Yardımlaşma Sandığına üye meslektaşlarımız için Sandık tarafından yapılacak işlemlerde;

‘’Yardımlaşma Sandığına gecikmiş aidat borcu olan üyelerin,borçlarını 30.06.2024 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla,gecikme faizi alınmayacağı’’ ,

‘’Yardımlaşma Sandığından alınmış olup da ödenmedi için haklarında icra takibi yapılan kredilerle ilgili borçlu veya kefillerin kalan borçları için anapara,harç ve masraflar tahsil edilerek 30.06.2024 tarihine kadar defaten ödemeleri koşuluyla,faiz alınmayacağı’’

konusunda Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı bilgilerinize sunulur.

25 Ocak 2024 - Okunma Sayısı : 359