YEŞİL KART HAK SAHİPLERİNİN ELEKTRONİK RAPOR İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Konu: Yeşil kart hak sahiplerinin Elektronik Rapor işlemleri hakkında

Birliğimize meslektaşlarımız ve eczacı odaları tarafından yapılan bildirimlerde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından Yeşil Kart sahibi hastalara ait süresi dolmamış olan 21.07.2011 tarihi öncesine ait raporların e-rapor olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği ve bu konuda kesinti uygulanacağının ifade edildiğine dair bildirimler ulaşmakta idi.

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yapılan başvuruda 21.07.2011 tarihi itibariyle Yeşil Kart hak sahipleri için ilaç kullanım raporlarının elektronik olarak düzenlenmesi uygulamasına geçilmiş olduğundan, Kurum tarafından İl Müdürlüklerine bu raporların bitim tarihine kadar geçerliliği konusunda gereken talimatlandırmanın yapılması istenmişti.

Kurumdan başvurumuza cevaben gelen 16.03.2012 tarih ve 5186357 sayılı yazı ekte iletilmekte olup, 21.07.2011 tarihinden önce Medula provizyon sistemine kaydedilen Yeşil Kart hak sahibi hastalarına ait ilaç sağlık raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olduğu, konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
28 Mart 2012 - Okunma Sayısı : 1759