YEŞİL KARTLI HASTALARIN ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU VE TIBBİ CİHAZLARIN ÖDENMESİ KONUSUNDA

1 Temmuz 2011 tarih,27981 sayılı Resmi Gazetede,Sağlık Bakanlığı tarafından "Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmış ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.
Yönetmelik değişikliğinden sonra şeker ölçüm çubuklarının Yeşil Kart kapsamında ödenip ödenmediği konusunda bölgelerde belirsizlikler yaşanması üzerine,Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 17/08/2011 tarih 006723 sayılı yazımız ile başvuruda bulunularak yayınlanan yönetmelik değişikliği ile yeniden düzenlenen 16 ve 17 inci maddelerde geçen tıbbi cihaz ve malzemelerin neler olduğu,hangi Kuruma ne şekilde fatura edilmesi gerekliliği konusunda bölgelerde sıkıntılar yaşanmakta olduğu bildirilmiş ve yaşanan belirsizliğin ortadan kaldırılması,hastaların ve eczacıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için konu hakkında Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmişti.
Yazımıza cevaben Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvencesi Olmayanlar Şubesi tarafından Birliğimize gönderilen 12/10/2011 tarih,41839 sayılı yazı ile başvuru yazımızda bahsi geçen Yönetmelikte Genel Sağlık Sigortalısı bireylere ayaktan tedavide ödeme kapsamında sayılan ve Sağlık Uygulama Tebliğ eklerinde belirtilen malzemelerin Yeşil Kartlı hastalar için de karşılanması gerektiğinin belirtildiği,yönetmeliğin 16. ve 17. maddesinin 3.paragrafında ifade edildiği üzere satıcıların Yeşil Kartı düzenleyen ilin İl Sağlık Müdürlüğüne tıbbi cihaz ve malzeme bedellerini fatura edeceği bildirilmektedir.

20 Ekim 2011 - Okunma Sayısı : 1282