SGK  E-Tebligat Adresi Başvurusu Hakkında

 

     T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 11.12.2021 tarihinde yayımlanan SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin duyuruya göre  elektronik tebligat adresi temin etme zorunluluğu bulunan işverenlerin 31.01.2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

24.09.2021 tarihli 31608 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” in 7. Maddesi

“Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

(3) Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.”

gereğince elektronik tebligat adresi temin etme zorunluluğu bulunan işverenlerin elektronik tebligat adresi edinmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

 

Başvuru işlem adımları aşağıda yer almaktadır:

1 ) e- Devlet sistemine giriş yapılarak arama kutusu bölümüne '' SGK e - Tebligat Başvurusu yazılarak arama yapılır.

2) Sosyal Güvenlik Kurumu /SGK e- Tebligat Başvurusu tıklanır.

 

3) Açılan sayfada '' Yeni Başvuru '' butonu tıklanır.

 

4 )Açılan sayfada '' Gerçek Kişi İşveren '' bölümündeki '' Başvur '' butonuna tıklanır.

 

5) Form doldurularak başvur butonuna tıklanır.

 

6) Açılan sayfada "Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır" şeklinde bilgilendirme yer alır.

24 Ocak 2022 - Okunma Sayısı : 1720